آزمونهای آنلاین

444444444444444444.jpg

آزمونهای انلاین جدا از مسائل صرفه جویی در وقت و هزینه های ناشی از برگزاری آزمونهای سنتی نقش بسزایی در آماده سازی هنرجویان برای آزمونهای

واقعی دارد در این راستا با توجه به اهداف مجتمع فنی و اموزشی طاها برآن شدیم تا به امید خداوندگار متعال بخش آزمونهای انلاین را راه اندازی نماییم امیدواریم

این بخش مرجع قابل قبولی برای آزمونهای فنی و حرفه ای و هنرجویان و بطور کلی تمام کسانی که به نحوی با آزمونهای مهارتی سروکار دارند واقع شود

کما اینکه در این زمینه بندرت مرجع کاملی تا به اکنون  میتوان یافت که اقدام به طراحی چنین سیستمی نموده باشد

درحال حاضر  آزمونهای کامپیوتر جهت برگزاری آماده شده است بزودی رشته دیگرفنی و حرفه ای  نظیز الکترونیک ، مکانیک ، برق ، عمران ، آرایشگری ، خیاطی و کشاورزی  نیز به سامانه اضافه خواهند شد

 

 

 

ورود به سامانه آزمون آنلاین

 

 logo-samandehi


پشتیبانی